logo draagkracht
 

 

Draagkracht

Sinds oktober 2005 legt Draagkracht zich toe op het leveren van diensten van een zeer specifieke aard. Als onafhankelijk logistiek dienstverlener leveren wij met groot succes personeel aan uitvaartondernemingen. Nu is een personeelsleverancier niet echt uitzonderlijk, maar met name de combinatie personeel/uitvaartsector is datgene wat ons onderscheidt van andere organisaties. Omdat wij ons uitsluitend richten op de uitvaartsector, bieden wij de noodzakelijke betrouwbaarheid, kwaliteit en continuiteit.

Maar meer nog is onze persoonlijke betrokkenheid bij onze dienstverlening van belang. Een kritische zelfblik met als doel ervoor te zorgen dat onze mensen hun werk zodanig uitvoeren dat familie en belangstellenden op de dag van de uitvaart, maar ook zeker na de uitvaart er iets aan hebben....

In dit bedrijf vindt u een unieke combinatie terug van enerzijds alle goede eigenschappen van de uitzendbranche met betrekking tot het leveren van flexibel personeel en anderzijds kennis en ervaring met werken in de uitvaartbranche. Als voorbeeld geven wij hier een tweetal punten van de beide branches die Draagkracht haar ‘kracht’ geven:

  • Uitzendbranche: wij garanderen dat onze mensen er staan! Dus nooit meer ziektemeldingen en onaangename verrassingen.  De personeelsadministratie ligt bovendien geheel bij ons.
  • Uitvaartbranche: ons personeel is jong en uiterst representatief, fysiek in staat om een kist te schouderen en door de natuurlijke samenhang in de groep goed in staat om soepel samen te werken. Training en kwaliteitsmonitoring vindt geregeld plaats.

Wij zijn dus meer dan een uitzendbureau of dragersploeg alleen en zullen voor elke uitvaartondernemer waarvoor wij werken onze hoge standaarden van kwaliteit handhaven en deze ook leveren. Uiteindelijk is ons doel het leveren van een uitvaart, waar de nabestaanden nog kracht uit kunnen putten bij de rouwverwerking.

 
design: verhoeff digicom